Vad arbetar Samhällsföreningen med ?

Samhällsföreningens styrelse arbetar helt frivilligt och utan ersättning med att driva frågor och ärende som på ett eller annat sätt kan förbättra livskvalitén för boende och besökare i Glommen och dess närområde.

Ett av de ärenden som samhällsfören tillsammans med Glommens idrottsföreningar arbetat mycket med under de senaste 10-12 åren är att vi skulle få en byggt en idrottshall i Glommen. Som säkert de flesta redan vet och själva har sett, så är den nu under uppförande vid Långaveka skolan. Utan det arbete som föreningarna i Glommen tillsammans har utfört i diskussioner och påstötningar på FBG kommun under alla dessa år , så skulle vi nog inte fått se idrottshallen byggas än på länge.

Samhällsföreningen har också arbetet med att få en cykelväg hela vägen till Falkenberg. Även detta fick vi igenom till slut.

Ett av de andra stora ärendena är detaljplans ändringen för Glommens hamn. Efter att under de sista 6-7 åren ha genomfört flera möten med Glommens invånare, så var just hamnen i Glommen den mest centrala frågan. Vi vill alla ha en levande hamn med för både fortsatt yrkesfiske och att det ges möjlighet för andra typer av privata verksamheter i hamnområdet. Samhällsföreningen har drivit frågan under flera år och ett detaljplans arbete är påbörjat, men tyvärr så ligger det lågt prioriterat hos Falkenbergs kommun. Vi fortsätter det uttröttande arbetet att jaga på kommunen och detaljplans arbetet och att det ska prioriteras upp.

Under sommaren har ett antal nya frågor inkommit och lyfts av samhällsmedborgare i Glommen som vi vill föra vidare och hitta en lösning på tillsammans med FBG kommun. 
Vi har sedan i slutet av sommaren försökt att få till en diskussion med Falkenbergs kommun. Tyvärr så verkar det vara svårt att få de ansvariga i kommunen till mötesbordet.

  • – Soptunnor på den stranden samt i hamnområdet/Glommudden.
    Stranden är trots allt en kommunal badstrand och varför ska vi då inte få samma service som de övriga kommunala badstränderna ?
  • – Tillgängligheten till allmänna toaletter i Glommens hamn (mycket kritik från turist besökare under gångna sommaren) 
  • – Tillgängligheten för handikappade på Glommens kommunala badstrand. (även ett medborgarförslag har skickats in till FBG kommun)  
  • – Reparation av den storm förstörda, gamla stenbryggan nedanför Glommens fiskekrog . Hur gå till väga ? markägare ? nya detaljplanen ? tillstånd, mm ? 
  • – Grusning/reparation av promenadstigen längs stranden . Från Glommens fiskekrog (vid väg 737) till Junkers Väg 

Utöver allt detta så har vi några stående punkter som vi genomför varje år.
Strandstädning, Årets Glommabo och Glommajul i Fiskebodarna (julmarknad) . Vi har sedan 2019, efter en ide från boende i Glommen, kört igång med en mycket uppskattad loppisrunda i Glommen. Loppisrundan genomfördes även i år med rekordstort besöksantal.

Under sommaren 2020 har vi och säkert alla i Glommen noterat att hamnen och Glomudden samt vår fina badstrand har haft mycket mer besökare än tidigare år. Många turister samt lokalt boende i Falkenbergs kommun har upptäckt det unika vi har i Glommen. För att kunna bemöta det ökande besökanden samt även det växande samhället på ett tillfredställande och bra sätt så är frågorna om detaljplanen och de punkter som vi vill diskutera och genomföra tillsammans med Falkenbergs kommun av högsta vikt.

För att kunna driva Samhällsföreningen och Glommens utveckling framåt behöver vi nya och fler medlemmar till styrelsen.
Är Du/Ni boende i Glommen och vill vara aktiv med att se till så att vi alla får ett mer intressant Glommen eller helt enkelt driven och intresserad i en specifik fråga eller ämne, så är vi väldigt tacksamma om Du/Ni vill skicka ett mail till glommen@glommen.se.

Desto fler vi är – desto mer får vi gjort och desto starkare är vi !