Om föreningen

Om Samhällsföreningen

Samhällsföreningen informerar!

Föreningens ändamål är:

  • att utveckla och värna om Glommens samhälle med omnejd
  • att vara Glommens samhälles företrädare gentemot myndigheter och andra organisationer
  • att vara remissinstans för frågor som berör Glommen med omnejd

Samhällsföreningen startade den 17 april 2004 med sitt första medlemsmöte.

Vi vänder oss till familjer/hushåll, föreningar och företag inom Glommen- Hule- Morups Tånges vägföreningars områden och vi vill skapa mervärde för Glommens innevånare och stugägare.

Alla i styrelsen arbetar ideellt! Vår tanke är att alla i samhället ska streta åt samma håll med olika tankar och idéer. En för alla och alla för en!

Glommens Samhällsförening samarbetar b.la. med

Glommens Båtklubb, Glommens Fiskeläges Vägförening, Glommens IF, Glommens Innebandyklubb, Glommens Bygdegårsförening, Glommens Hamngrupp, Hule Vägförening, Morups Tånges Vägförening, Morups Församling, Företag samt Falkenbergs Kommun.

Verksamhetsplan 2019

Miljöaktiviteter

Varje år i april organiserar vi en strandstädning där vi rensar våra vackra stränder
från skräpet som höst- och vinterstormarna dragit in.
Den årliga strandstädningen brukar locka mellan 50-70 personer att delta i ur o skur.

Föreningen har låtit tillverka och placerat ut omtyckta  soffor/bänkar längs strandängarna.

Under ett antal år har Glommen blivit sponsrat med “hundpåsar” vilket under början av 2017 har upphört. Styrelsen har beslutat att föreningen i framtiden ska bekosta och fortsätta med denna service till Glommens invånare.

Föreningen kommer att undersöka möjligheterna för utplacering av soptunnor året runt på platser som Glommudden samt längs promenadstråket längs stranden.

Traditioner och aktiviteter

Julmarknad i Glommens hamn arrangeras av föreningen  i December då också årets “Glommabo” presenteras.

Påskeld och julgran stöds och hjälps till av föreningen  som i grunden anordnas av Glommens vägförening.

Sponsra Långavekaskolans skolavslutning med tårta o saft till barnen.

Stödja Glommen IF fotbollsskola för Barn som genomförs under sommaren

Stödja och samarrangera Midsommardags dansen  med Glommens IF

Genomföra en “loppisrunda” i Glommen under Juli Månad.

Medarrangör/support för golftävlingen “Glommaspelen”.

Under Juni till Oktober kör Glommens fiskekrog After work på Fredagar, efter önskemål från bl.a. Glommens Samhällsförening. Någon eller några ur styrelsen försöker då vara på plats för att diskutera och svara på frågor från invånarna i Glommen

 

Detaljplaner och trafik

Falkenbergskommun har beslutat om ny detaljplan gällande hamnområdet.
Samhällsföreningen samarbetar och försöker påverka kommunen i planeringsarbetet bla. genom projeketet “Glommens framtid”.

Under 2019 fortsätter föreningen att försöka öka trafiksäkerheten på cykelvägen som mellan Glommen och Falkenberg där den södra delen från Olofsbo b.la. helt saknar kantmarkeringar
Föreningen arbetar även långsiktigt med att få till en ny cykelväg från centrala samhället upp till Långavekaskolan.

Vi försöker hela tiden hålla oss uppdaterade om olika planer.
Vi har god kontakt med politiker och tjänstemän.

Projekt “Glommens Framtid”   (länk) 

Samhällsföreningen har ett projekt för att utarbeta en plan för Glommen och dess framtid.
I mitten April 2014 samlades ca: 90-100 Glommabor i samlingslokalen för att diskutera framtida önskemål. Önskemålen och alla idéer kommer att vara grundstommen för det framtida arbetet. Glommens framtid avses att vara ett löpande projekt för fortsatt utveckling där samarbete med FBG kommun ang. ny detaljplan väger tungt för framtida möjligheter.

 

Hjärtstartare i Glommen

Föreningen har med hjälp av sponsorer köpt in och installerat två hjärtstartutrustningar i Glommen.  En är placerad på en garagebyggnad, rakt i mot affären på Glumstensvägen. Den andra är placerad i hamnområdet på norrsidan av Glommens båtklubbs nya förråds byggnad på Fiskhamnsvägen.
Båda är placerade utomhus och tillgängliga 24 timmar om dygnet.

Glommen behöver en idrottshall!

Vi arbetar aktivt för att bevaka och påverka ärendet .
Vi jobbar för att få byggt en idrottshall i Glommen inom de kommande åren.
Nu äntligen , under 2020, så är bygget påbörjat !

Önskemål har även framkommit om ett utegym. Föreningen arbetar med att undersöka möjligheterna och dess ev. placering.

Turism

Båtklubben gör ett bra och framåtsyftande arbete med b.l.a. en välfylld gästhamn under sommarmånaderna och Glommen har nu en Marina med butik.

Kräftfestivalen som anordnas av Glommens IF under 5 dagar varje sommar i Juli  lockar många besökare från när o fjärran. Under 2019 tar Kräftfestivalen en paus, istället kommer en hamnfest med musik o mat att genomföras under två dagar . Hamnfesten arrangeras av Glommens Fiskekrog.

Samarbete med samtliga klubbar/föreningar krävs för att göra Glommen till en plats där både boende och turister kan trivas och samspela.

Stranden norr om Glommen, “Norsan”, har fått ett lyft och ska rensas årligen från tång och lockar på så sätt fler och fler turister och badande år efter år men tyvärr återstår upprensing av ett privatägt område i södra delen där tången samlas på hög år efter år och ibland ger en obehaglig odör över samhället under vissa dagar. Samhällsföreningen ser som sitt uppdrag att få till en upprensning även i detta område som skulle gagna både boende och turism.

Information

På glommen.se och via föreningens facebook sida  samt vid behov via ustkick till medlemmar i Glommen.

Styrelsen för 2021

Nicklas Lilja – Ordförande
Magnus Lomar – Kassör
Ulla Holmefalk – Sekreterare

Övriga ledamöter
Jan Barreflod
Christine “Tina” Karlsson
Magnus Runeson

 

Styrelsen arbetar helt ideellt men måste ha ditt/ert stöd genom att du/ni blir medlemmar

Tycker du/ni att det skulle vara roligt att vara med och utveckla Glommen för dig och din familj så skicka ett mail till glommen@glommen.se eller ta kontakt med någon i styrelsen. Då kan vi tillsammans utveckla vårt samhälle.

  • MEDLEMSAVGIFT
  • En person 100 kr
  • Familj/hushåll 200 kr
  • Företag/förening 500 kr

Glommens Samhällsförening, Glumstensvägen 8,  311 54 Glommen
Org.nr 80 2419‐2307
Bg. 5096-7405
Swish nr. 123 398 46 71