• Välkommen till Glommens Samhällsförening

  Här hittar Ni information om föreningen samt allmän information om Glommen.
  Besök även vår sida.

 • Välkommen till Glommens Samhällsförening

  Här hittar Ni information om föreningen samt allmän information om Glommen.
  Besök även vår sida.

 • Välkommen till Glommens Samhällsförening

  Här hittar Ni information om föreningen samt allmän information om Glommen.
  Besök även vår Facebook sida.

 • Välkommen till Glommens Samhällsförening

  Här hittar Ni information om föreningen samt allmän information om Glommen.
  Besök även vår sida.

 • Välkommen till Glommens Samhällsförening

  Här hittar Ni information om föreningen samt allmän information om Glommen.
  Besök även vår sida.

 • Välkommen till Glommens Samhällsförening

  Här hittar Ni information om föreningen samt allmän information om Glommen.
  Besök även vår sida.

Aktuellt

Ett levande samhälle

Kontakta oss

Glommens Samhällsförening
Box 4080
311 04  Glommen
Org.nr. 802419-2307
Postgiro 28 07 01-4

glommen@glommen.se

Vi finns på facebook

Verksamhetsplan 2016

Vill Du/Ni vara med och påverka och tycker det är intressant att utveckla Glommen för bl.a. dig och din familj, så skicka ett  mail till glommen@glommen.se eller ta kontakt med någon i styrelsen.