Bli medlem

Var med och utveckla Glommen för en ljus och intressant framtid !

Styrelsen arbetar helt ideellt men måste ha ditt/ert stöd genom att du/ni blir medlemmar
Tycker du/ni att det skulle vara intressant att vara med och utveckla
Glommen för dig och din familj så skicka ett mail till glommen@glommen.se
eller ta kontakt med någon i styrelsen. Då kan vi gemensamt utveckla vårt samhälle.
Ordf. Nicklas Lilja . Mobil: 070-243 20 01

Styrelsen för 2017 / 2018

Nicklas Lilja – Ordförande
Magnus Lomar – Kassör
Ulla Holmefalk – Sekreterare

Övriga ledamöter
Jan Barreflod
Jens Christiansson
Mary Olsson
Anita Andersson
Lena Hultén
Magnus Runeson

Årsavgift för 2017

Familj/hushåll 200 kr
Företag/förening 400 kr

Glommens Samhällsförening
Box 4080, 311 04 Glommen
Org.nr 80 2419‐2307, Postgiro 28 07 01‐4