Uppdatering – Detaljplanen hamnområdet

Detaljplanen för hamnen på G…

Efter många år av tjat och gnat på Falkenbergs kommun och mycket arbete med att få fram ett förslag, som dem flesta i Glommen tycker är bra, har arbetet med detaljplanen hos kommunen börjat på riktigt.

Läs både artikel i Hallands Nyheter 2021-01-18 och Ledaren i samma upplaga.

Tyvärr blev det fel i ingressen av artikeln i första nätupplagan som några av er kanske noterade. Felet är nu är tillrättat.( se bild ovan)

Samhällsföreningen har även stämt av med Planavdelningen och de jobbar mot att få fram ett förslag till den sista mars. De säger att det blir tight men inte orimligt.

Vi har lobbat mycket för att undvika bostäder närmare hamnen än nuvarande bebyggelse. Som Per Svensson uttryckte det i artikel/ledaren i HN så använder man försäljning av mark till bostäder som delfinansiering av detaljplanearbetet. Detta tycker vi är ett dåligt argument. En kortsiktig finansiering med långtgående konsekvenser för fisket och samhället.

Vi i styrelsen för Glommens Samhällsförening har argumenterat för att det är ett dåligt förslag. En av de frågorna som alla närvarande på våra stormöten i Glommen var överens om. Vi vet med erfarenheter från utvecklingen i många andra kustnära samhällen att det finns en stor sannolikhet för att bostäder på så attraktiva platser blir fritidsboende.

Då nu gällande detaljplan är från 1961, så bör det mest logiska och ärliga vara, så här 60 år senare, att Falkenbergs kommun får fram en ny detaljplan, men då utan nya bostäder i hamnområdet.
För en gång skull bör de folkvalda och styrande i kommunen,  lyssna och ta hänsyn till det som tydligt önskas och krävs från de skattebetalande boende i en av Hallands få kvarvarande och genuina fiskesamhälle.

Styrelsen Glommens Samhällsförening