Tack till alla Strandstädare

Söndagen den 24 April genomförde Glommens Samhällsförening den nu traditionella och årliga strandstädningen på Glommens stränder. Vi vil härmed tacka alla de ca: 25 deltagarna som ställde upp denna härliga vårdag med att få bort allt plast o annat skräp från hamnområdet, Glommudden och våra stränder och strandängar. Vi lyckades tillsammans städa ihop till ett bra lass med skräp.

Efter Städningen bjöds det på korvgrillning och kaffe.