Strandstädningen 16 April

Då var strandstädningen för 2016 avklarad.

Ett STORT tack! till alla som ställde upp med att göra Glommen och dess omgivningar till en
bra mycket renare och trevligare plats.
Vi beräknar att bortåt 55-60 personer deltog på ett eller annat sätt under Lördagsförmiddagen, då alla 80 korv med bröd
tyvärr tog slut innan de sista städarna släpade sina säckar med skräp ner till hamnområdet.
Vi vill också passa på att tacka Glommens IF för att vi fick låna lokal, bord och bänkar.

Strandstädning_2016_korvg_2 Strandstädning_2016_korvg_1 Strandstädning 2016_1