Slutcampat i Glommen ?

Efter flera års diskussioner om husbilar och husvagnars ”vara eller inte vara” nere i hamnområdet har kommunen den 24/8 2015 monterat upp skylt som anger  ”Camping förbjuden”.

Det omtvistade området arrenderas av Glommens Båtklubb som under förra året tog en serviceavgift av de uppställda fordonen, då de trots allt stod på båtklubbens arrenderade mark samt utnyttjade både sophantering och toaletter i området. Då Falkenbergs kommun ansåg detta vara olovlig camping lade man ut ett föreläggande med vite mot Glommens Båtklubb som skulle träda i kraft om man fortsatte ta ut en avgift. Falkenbergs kommun menar att området är ett så kallat parkområde och att det då inte är tillåtet med ställplatser eller någon typ av camping.
De meddelade också under sommaren 2014, att det skulle komma upp en skylt som angav camping förbjuden på området, men som vi nu kan notera så tog det lite mer än ett år att få skylten på plats.  Under 2015 har därför området likt tidigare år, varit plats för både husbilar och husvagnar, men med den skillnaden att Glommens båtklubb inte har kunnat ta ut någon avgift, trots att de campande, som i bland stannat i flera dygn, har fyllt båtklubbens soptunnor samt tömt sitt spillvatten på den nybyggda spolplattan för båttvätt.

Nu är i alla fall en skylt på plats och sen får vi alla avvakta vad den nya påbörjade detaljplanen över hamnområdet ger för resultat och beslut för framtiden.

Campingförbjuden_stor