Påskeld i Glommen 2019

Återigen är det dags för Glommens
traditionella Påskeld på Påskafton den 20 April.

För att vi ska kunna genomföra vår Påskeld behövs hjälp från oss Glommabor i form av eldvakter.
Utan Eldvakter på plats under hela tiden elden brinner, så kan inte elden tillåtas att tändas.
Vi vädjar därför till Er som känner sig ”manade” att ställa upp som eldvakter.
Är Di/Ni intresserade så kontakta vägföreningen via mail:  vagforeningen.glommen@gmail.com
alt. kontakta Vägföreningens ordförande
Stig Johansson på tel. 0705-453378

Bommen vid Glumstenen hålls öppen för lämning av ris under följande tider:

Lördagen den 13 april kl 09.00 – 18.00
Söndagen den 14 april kl 09.00 – 18.00
Skärtorsdagen den 18 april kl 09.00 – 18.00
Långfredagen den 19 april kl 09.00 – 18.00
Påskafton den 20 april kl 09.00 – 14.00

OBS! Endast ris och mindre grenar får lämnas, ej trädgårdsavfall, rivningsvirke etc.

Överträdelse kommer att anmälas.

Påskelden kommer vid tjänlig väderlek
och vind att tändas på Påskafton kl. 20.00

Påskelden är ett samarrangemang mellan Glommens Fiskeläges vägförening och Glommens Samhällsförening