Påskeld i Glommen 2018

Återigen är det dags för Glommens
traditionella Påskeld på Påskafton den 31 Mars.

För att vi ska kunna genomföra vår Påskeld behövs hjälp från oss Glommabor i form av eldvakter.
Utan Eldvakter på plats under hela tiden elden brinner, så kan inte elden tillåtas att tändas.
Vi vädjar därför till Er som känner sig “manade” att ställa upp som eldvakter.
Är Di/Ni intresserade så kontakta vägföreningen via mail:  vagforeningen.glommen@gmail.com
alt. kontakta Vägföreningens ordförande-  Stig Johansson på tel. 0705-453378

Bommen vid Glumstenen hålls öppen för lämning av ris under följande tider:

Lördagen den 3 mars, kl. 9.00 – 18.00
Söndagen den 4 mars, kl. 9.00 – 18.00
Lördagen den 10 mars, kl. 9.00 – 18.00
Söndagen den 11 mars, kl. 9.00 – 18.00
Lördagen den 17 mars, kl. 9.00 – 18.00
Söndagen den 18 mars, kl. 9.00 – 18.00
Lördagen den 24 mars, kl. 9.00 – 18.00
Söndagen den 25 mars, kl. 9.00 – 18.00
Skärtorsdagen den 29 mars, kl. 9.00 – 18.00
Långfredagen den 30 mars, kl. 9.00 – 18.00
Påskafton den 31 mars, kl. 9.00 – 14.00

OBS! Endast ris och mindre grenar får lämnas, ej trädgårdsavfall, rivningsvirke etc.

Överträdelse kommer att anmälas.

Påskelden kommer vid tjänlig väderlek
och vind att tändas på Påskafton kl. 20.00

Påskelden är ett samarrangemang mellan Glommens Fiskeläges vägförening och Glommens Samhällsförening