Pannebo och Pannebohåla

Vad kommer namnet Pannebo ifrån ?

Pannebodammen, eller Pannebohålan, är ett gammalt stenbrott.
Stenarna till pirarna i Glommens hamn hämtades härifrån för över hundra år sen.

Text av Lars Wikander

Under kontakt med Ylva Sass på Länsstyrelsens naturvårdsenhet i augusti 2012 framkom att man ämnade sätta upp en informationsskylt om naturreservatet vid Digesgård norr om Glommen. Jag fick då frågan om jag visste vad namnet Pannebo kom ifrån. Nyfiken som jag är började jag efterforska.

Jag besökte nuvarande ägarna till Pannebo, men de visste inte. Hörde med flera ”härfödda” med samma nekande svar. Ringde Maj-Britt Bennheden som har tio böcker om den lokala bygden bakom sig. Hon hade skrivit något om Pannebo i en av böckerna, men hade inget svar på härledningen av namnet.

Naturnamn!

När det gäller ortnamn över hela världen kan många härledas till naturnamn med anknytning till något speciellt utmärkande i landskapet.

Ordet panna kommer av det fornnordiska hovudhpanna.

Man behöver inte söka länge i ortnamnsregistret förrän det står klart att det finns mängder av ortnamn på -huvud, -panna och -skalle som syftar på berg, klint eller höjd.

Stenshuvud på Österlen, Tjurpannan vid Tanum i Bohuslän, Märrepannan på Kalvön i Bohuslän.

Torkilstöten i Härjedalen heter på samiska Gaallaanåvte. Gaallaa syftar på skalle, panna (jmfr finska kallo, skalle). Andra mera lokala exempel är Dummeskalle (Asige), Yngeredskalle (Askome) och Lunnaskalle (Vessige) som alla är namn på berg.

Förklaringen

Så, en förklaring till namnet Pannabo/Pannebo ligger nära till hands om man tänker på historien.

Stenen till pirarna som byggdes i Glommens hamn hämtades för mer än hundra år sen från stenbrottet vid Pannebo. I dag ses resterna i form av Pannebodammen eller Pannebohålan.
Till en början fraktades stenen med pråmar vilket visade sig vara osäkert vädermässigt. Man byggde 1914 då en smalspåriga järnväg mellan Pannebo och hamnen.

Men hur såg det ut innan stenen bröts? Svaret på den frågan kan vara förklaringen till namnet Pannebo. I boken ”Glommen – ett fiskeläge och dess omgivningar” (Ingvar Karlsson m fl) kan man läsa följande:
Vid Pannebo, ca 2 km norr om hamnen, fanns ett berg som tycktes bestå av sten i tillräcklig mängd och av tillräckligt god kvalitet…
Berget var vidsträckt, men bara 8-10 meter högt…

Kanske anteckningen på registerkortet för Blankepannan i värmländska Älgå skulle stämt bra på berget vid Pannebo också?: ”Namnet av utseendet. Berget är långt, bart och slätt.”

Panneborg

Om torpet kan man läsa i boken ”Morup – torpare, backstugsittare, bönder” av Maj-Britt Bennheden.)

PANNEBO. BACKSTUGA PÅ ALLMÄNNINGEN

Detta hörde till Bölse nummer 2. Magnus Johansson född 1801 bodde här med stor familj. Sonen Nils Petter gifte sig med en danska, som hette Kerstin och det har berättats att han lurade henne att han ägde en stor herrgård. Han kallade den för Panneborg. (Den höga bergknallen kanske liknade en borg? Min anm.) Han sa också att han ägde hela Kollihavet. Det var Kattegatt där han idkade fiske. Ja, den kärleken kan till många knep för att få den tilltänkta.
De fick många barn Nils Petter och Kerstin men flera av dem emigrerade till Amerika och Australien.
Stugan brann ner på 1920-talet. På samma plats är byggt en sommarstuga.

Djur- och växtliv

Pannebodammen, som en följd av stenbrytningen, har också gett upphov till ett intressant djurliv. Anders Winblad är en kunnig kännare av området. Han mejlade till mig:

Djurlivet är intressant, faktiskt mer intressant än man kan tro…
Det mest intressanta är att vi har Sveriges två arter av vattensalamander (större och mindre vattensalamander) i Pannebohålan! Bägge är rödlistade!
Andra amfibier är förstås vanlig groda och vanlig padda.
Rudor är troligen inplanterade i hålan.
Det finns flera arter trollsländor som trivs i hålan, bl.a. brun trollslända, mosaiktrollslända och den stora kungstrollsländan (Sveriges största med en längd av hela 115 mm).

När det gäller fåglar har rörhöna häckat i hålan något år, och man kan både träffa på gråhäger och gräsand i hålan. Ibland har en stenfalk svischat förbi, och även jagande ladusvalor och fisktärnor. Tornfalken ryttlar ofta över heden.
Sedan har vi den sällsynta röda näckrosen, som annars framför allt växer i Mälaren. Vid torrare väder växer det kråkklöver i gräset under björkarna i hålan, vilket bl.a. lockar humlor (främst jordhumla).

På heden runtikring växer det enbär, kråkbär och ljung. Strandkål och krypvide också.
Så det finns mycket att titta på och viktigt att bevara för kommande generationer!

Ja, allt det här kan man fantisera om och filosofera över när man sitter på den vackra bänken med utsikt över Pannebodammen, heden, islandshästarna och havet.

 


Foto  Lars Wikander

En rejäl panna

Så här skulle det kunnat se ut norrifrån, innan stenbrytningen. Tänk dig Pannebos stuga på andra sidan. Bilden på den här ”pannan” är tagen i Himle. (Foto: Lars Wikander)

Platsen är i dag ca 4 meter hög över havet. Det är den högsta punkten utefter stranden från Glommen till Lynga. Lägg till 5-6 meter så får du riktigt iögonfallande bergknalle. Man ser på berget närmast bredvid stenbrottet att det är slipat av inlandsisen, vilket sannolikt gällt hela berget innan stenbrytningen. Det var ett huvud, en skalle, en panna, som då syntes väl.

En kvalificerad gissning är att den markanta och av inlandsisen slipade bergknallen fick benämningen Pannan. Det första torpet som byggdes på sluttningen av Pannan fick då namnet Pannabo, i dag Pannebo.

100 000 registerkort

Jag konsulterade Sveriges ortnamnsregister med över 100 000 registerkort på svenska ortnamn. Där finns tolv kort som rör vår plats. Av dessa framgår att det finns två varianter gällande stavningen. Till exempel Pannaboudden och Panneboudden. Hälften av korten stavar med A och hälften med E. Formen med A tycks vara den äldsta. Men redan på registerkort från 1948 finns formen med E. Dagens ställe heter Pannebo och vägen dit heter Pannebovägen. Och de ”härfödda ” jag talat med säger alla Panneboudden, Panneborevet, Panneboviken osv.

Det framgår att Pannebo först var ett båtmanstorp. Men ingenstans något om ursprunget. Jo, på ett av registerkorten finns en antydan till lösning på frågan om ursprunget. Där står: ”Pannebo torp: Jmfr naturnamnen Pannabo, Pannaboudden, Pannaborevet.”

Tolv av över 100 000 registerkort i Sveriges ortnamnsregister gäller området i Pannebo.

Järnvägen

1914-1915 gick en smalspårig järnväg från stenbrottet i Pannebo till hamnen i Glommen. På bilden anar man den ursprungliga höjden på berget. Man kan se att det är mycket berg kvar att bryta innan man nått ner till dammens nuvarande nivå. (Bilden från boken ”Glommen – ett fiskeläge och dess omgivningar”.)

Bänken

Samma utkiksplats som på bilden av järnvägen ovan. Då en hård, slitsam och bullrande arbetsplats,
i dag behaglig, avkopplande och stillsam idyll. (Foto: Lars Wikander)