Nu påbörjas utvecklingen av Glommens hamn

Nu påbörjas det första steget för att möjliggöra en framtida utveckling av Glommens hamn.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat om programsamråd och välkomnar allmänhetens synpunkter.

Glommen_flygbild_a
Programsamrådet är en tidig del i det arbete som ska leda fram till en ny detaljplan för Glommens hamn.
Den gällande detaljplanen är från 1961 och anger att området endast får användas för hamntrafik och liknande verksamheter.

– Med en ny detaljplan finns möjligheten att kunna få till en mer flexibel användning av hamnområdet och kunna förverkliga idéer som tidigare inte har varit möjliga,
säger Rickard Alström, planarkitekt.

Planarbetet inleds med ett planprogram som visar olika utvecklingsmöjligheter av hamnen.
Skisserna i planprogrammet utgör endast ett diskussionsunderlag och behöver inte bli den slutgiltiga utvecklingen.

Från och med nästa måndag, den 26 oktober, har allmänheten möjlighet att lämna sina synpunkter via mejl eller post.
Den 2 november, klockan 17-20, bjuds det även in till ett Öppet Hus i Glommens Bygdegård där ansvariga från kommunen kommer att finnas på plats för att ta emot synpunkter.

– Det kommer att presenteras tre olika skisser som illustrerar olika tankar kring en framtida utveckling av hamnen.
Skisserna ska fungera som diskussionsmaterial, och ska därför inte ses som några färdiga förslag.
Vi vill gärna att allmänheten tycker till och kommer med egna idéer och förslag till den framtida utvecklingen, fortsätter Rickard Alström.

I nästa steg sammanställs de inkomna synpunkterna i en programsamrådsredogörelse där det också presenteras vilken inriktning det fortsatta arbetet ska ta.

Här hittar Ni den samrådshandling (i PDF format) med ideer och förslag som Falkenbergs kommun har sammanställt
som diskussions och besluts underlag.

Infon hämtad från Falkenbergskommuns hemsida.. se länk