Mycket snack och lite verkstad

Ge oss utanför stan samma rättigheter

Publicerad i HN 24 juli 2014

Det pratas en hel del nu. Våra politiker är på alerten och slänger löften omkring sig till höger och vänster. Och visst, det är en del av vår demokrati. Att vi som väljare får veta vad våra politiker vill göra om de kommer till makten så att vi kan göra ett korrekt val på valdagen. Men tyvärr håller inte alltid våra politiker vad de lovat.

Det brukar heta att man ska passa på att pressa våra makthavare när det är valår. Då lovar de oss guld och gröna skogar i jakt på fler röster. Men frågan är om de bara säger de vi vill höra – om det är mycket snack och lite verkstad.

Jag värnar om landsbygden. Som boende i Glommen sedan ett antal år tillbaka har jag drivit många projekt för att få landsbygden att leva. Vi vill naturligtvis ha samma förutsättningar och samma livskvalitet som de som bor i stan.

Nu säger kanske vän av ordning att ”som man bäddar får man ligga”, bosätter man sig på landsbygden får man stå sitt kast. Men jag håller inte med. Vi utanför städerna har samma rättigheter och betalar lika mycket skatt som de som har valt att bosätta sig i stan.

Så vad har då hänt sedan förra valet – 2010? Ja, tyvärr inte speciellt mycket. I Glommen har vi jobbat hårt för att bland annat få till en cykelväg in till stan, för att våra barn och ungdomar ska få en idrottshall och inte minst för att vi ska få en detaljplan över hamnen så att vi kan börja utveckla den i takt med att fiskeri-näringen trappas ner.

Det handlar om vår överlevnad, om att vi ska skapa arbetstillfällen ”på hemmaplan” och för att vårt lokala näringsliv ska kunna växa. Återigen har det varit ”mycket snack och lite verkstad”. Det lovas och lovas, men än har vi inte sett röken av vare sig cykelväg, idrottshall eller en detaljplan som ger oss förutsättningar att växa.

Jag har tagit upp det här ämnet förut, och återigen vill jag påpeka att jag inte är det minsta emot utvecklingen av tätorten Falkenberg. Det är ett jätteviktigt arbete, men det ena utesluter inte det andra och jag vill att alla som bor i kommunen ska få samma hjälp och förutsättningar för att utveckla sitt närområde. Men tyvärr får vi på landsbygden alltid dra hela lasset själva. Vi får själva snoka reda på EU-bidrag och skicka in ansökan, vi måste själva organisera oss i form av vägföreningar, samlingslokalsföreningar och samhällsföreningar för att driva utvecklingen. Det behöver man inte om man bor i stan.

När det gäller detaljplanen hänger det på oss att jaga politikerna för att den ska komma med på dagordningen och vi måste själva finansiera kostnaden för att ta fram den. Det behöver man inte om man bor i stan.

Jag uppmanar nu alla politiker att hålla vad ni lovar – snacka gärna men glöm inte att utföra arbetet i verkstan. Lova oss gärna guld och gröna skogar, men glöm inte bort era löften när ni kommit till makten. Och framför allt – glöm inte bort oss på landsbygden. I Falkenbergs kommun utgör vi nästan hälften av alla röster!

Göte Johansson, Glommen