Mörk väg får belysning

Lönestig_skylt
Mörk väg i Glommen får belysning

Kommunen kommer att satsa pengar på ut­ökad belysning längs Lönestigsvägen i Glommen.
Det handlar om en sträcka på cirka 400 meter fram till busshållplatsen vid kust­vägen.
I investeringsplanen finns 50 000 kronor avsatta 2016 och ytterligare 350 000 kronor 2017.

Bakom satsningen ligger ett medborgarförslag från Bengt Winblad, vars förslag nu har fått bifall i kommunstyrelsen.

Från början var politikerna skeptiska. Tekniska nämnden skrev i sitt yttrande att viktiga cykelstråk och skolvägar där barn rör sig ska prioriteras.

Inställningen var att belysningen längs Lönestigsvägen inte ska betalas med kommunala medel utan i första hand bekostas av exploatörer som bygger hus i området eller av vägföreningar och liknande. Till sist kom dock politikerna fram till att investeringen trots allt borde prioriteras av kommunen.

Anders Claesson
Hallands Nyheter

Publicerad i HN 6 Februari 2014