Missad Återbäring ?

Glommabor som var medlemmar i Morups Handelsförening. Missade Ni eller att försent ta ut er innestående återbäring från Morups Handelsförening.
Du kan lägga en lapp med namn och adress i vår postlåda i entren vid ”posten” i Glommen.
Så skall vi hjälpa er att få pengarna utbetalda .

OBS! Sista dag att kräva sin återbäring är 28 Februari.
(uppdaterat 2014-02-19)

Styrelsen

Glommens Samhällsförening