Invigning av Glommens Idrottshall

Äntligen är det dags för invigning och öppet hus av Glommens Idrottshall!
Under 15 års tid har Glommens Samhällsförening arbetat för att förmå Falkenbergs kommun att bygga en idrottshall i Glommen.
Det har varit utmanande men äntligen resulterat i en färdig hall.
Den 1 september mellan klockan 17:00 – 19:00 är det invigning och öppet hus av Glommens Idrottshall.
Glädjande och energigivande nyheter!

Ta helst cykeln eller till kom till fots, då det än så länge är begränsat med parkeringsplatser och då nuvarande tillfartsväg till idrotsshallen går in via skolans område.

VÄLKOMNA !