Frivillig insatsperson i Glommen

Bor du i Glommen? I dag får du i så fall en informationsfolder i ditt postfack. Foldern beskriver projektet ”Frivillig insatsperson” som vi inom kort startar upp på orten i samverkan med Samhällsföreningen. Syftet är att öka tryggheten för invånarna i Glommen.  

Frivillig insatsperson innebär att ett antal personer på orten utbildas för att kunna hantera och agera vid en oönskad händelse. Utbildningen innehåller delar som brand, sjukdomsfall och trafikolycka.
För att begränsa skador vid exempelvis en brand gäller det agera snabbt och vid ett sjukdomsfall kan minuter rädda liv – det handlar om att hindra, bryta eller fördröja ett händelseförlopp i väntan på räddningstjänsten. Ett av våra mål är att korta responstiden, alltså att ge de drabbade hjälp snabbare. Genom att samverka med andra, i detta fallet Samhällsföreningen i Glommen, kan drabbade på orten få hjälp snabbare i väntan på att räddningstjänstens styrka kommer på plats.
Att vara frivillig insatsperson är som namnet antyder helt frivilligt, du är inte tvingad till något och det finns inga skyldigheter. Däremot får du möjligheten att kunna hjälpa dina medmänniskor i händelse av olycka eller oönskad händelse och därmed bidra till en ökad trygghet i Glommen. Det som krävs är att du bor i Glommens samhälle, är myndig och har en mobiltelefon och en e-postadress.
Låter det intressant? Läs mer om Frivillig insatsperson, utbildningen och kika i informationsfoldern här.