Förening protesterar mot köp av fiskebod

Försäljningen av en fiskebod i Glommens hamn har fått styrelsen för samhällsföreningen att ilskna till.
– Vi känner oss överkörda av kommunen.

Bakgrunden är att samhällsföreningen i snart två år jobbat med ett projekt kallat Glommens Framtid.
Det handlar om ortens utveckling och ett av delmålen är en ny detaljplan för Glommens hamn.

– Hamnen är ju Glommens hjärta som vi ska vara rädda om och fiskeriet har varit en så viktig del även om det nästan inte finns någonting kvar i dag, konstaterar Göte Johansson som är föreningens ordförande.

– Istället vill vi locka hit turister som ersättning för fiskenäringen. Men innan man gör något har det sagts att vi ska avvakta den nya detaljplanen och att inget ska göras innan vi vet inriktningen på den.

För en tid sedan fick samhällsföreningens styrelse reda på att en av bodarna i hamnen sålts till en privatperson som inte har någon anknytning till fiskenäringen.
Det rörde upp känslorna och en skrivelse skickades till kommunstyrelsen.

– Vi är mycket missnöjda med kommunens agerande. Alla bodar i hamnen står på ofri grund, så kommunen äger marken och bestämmer arrendatorn på huset.
Avtalen säger att bodarna ska säljas till fiskare och egentligen får du inte ha något annat än fiskeredskap där, enligt gällande detaljplan.

– Nu känner vi oss överkörda. Här lägger vi ned en hiskelig massa jobb i Glommen på hur vi vill ha det i framtiden.
Men sedan bryr de sig inte om vad vi tycker i alla fall utan gör som de vill utan att diskutera med oss, säger Göte Johansson.

Samhällsföreningen vill att kommunen häver beslutet om köpet i avvaktan på att den nya detaljplanen är klar.

– Planen är redan försenad med ett par tre år. Men vi hoppas att ett beslut ska kunna tas vid ett samrådsmöte september-oktober.

Den som handlagt ärendet på kommunens mark- och exploateringsenhet är på semester. Men enhetschef Marie-Louise Svensson bekräftar att överlåtelsen har godkänts.

– Det kan vara så att den som tagit över boden inte bedriver fiske yrkesmässigt. Men enligt arrendekontraktet ska boden användas som förråd för
fiskeredskap och vi har gjort bedömningen att man kommer att göra som det står i avtalet.

Vad händer om boden används för annan verksamhet?

– Strider det mot avtalet får vi titta på det då, om det blir aktuellt.

Att samhällsföreningen reagerat ser Marie-Louise Svensson enbart som positivt.

– Det visar hur engagerade de är och vi kommer att ha kontakt med dem i den vidare handläggningen och planläggningen.

 

Publicerad i HN 18 juli 2015

Länk till artikel i HN 

Mårten Samuelson
marten.samuelson@hn.se