Fördjupad översiktsplan 16 Feb.

Falkenbergs kommun kör nu en vända till ang. översiktsplanen som gäller kustsamhällena och som komma att påverka vår framtid i Glommen med omnejd.
(Gäller alltså inte den enskilda detaljplan för själva hamnområdet som nu också bearbetas av FBG kommun)

Tisdagen den 16 Feb. håller FBG kommun öppethus i Glommens Bygdegård (samlingslokalen) mellan kl: 17-20.

Alla välkoma att ”droppa in” för att få en bild av ideerna och planen samt att diskutera med representanter från kommunen.

Se dokument

Miljökonsevensbeskrivning -minskad filstorlek

FÖP norra och södra kusten- samråd. Karta södra kusten

Samrådsremiss följebrev

Samrådshandling FÖP Kusten

FÖP norra och södra kusten- samråd. Karta norra kusten

FÖP kusten programsamrådsredogörelse utan namn