Efter mycket tjat…

Efter att Samhällsföreningen legat på en längre tid har nu äntligen även cykelvägen från Olofsbo in till Falkenberg fått vitmålade streck som gör det säkrare och enklare att färdas på vägen under de mörka timmarna.