Detaljplanen officiell

Länk till handlingar gällande detaljplanen/ info inför samrådsmöte hos Falkenbergs kommun

Detaljplanen för hamnen och hamnområdet är nu klar och ligger för beslut inom FBG kommun.
Under mer än nästan 15 år har Samhällsföreningen efter önskemål från Glommens invånare, arbetat för att få till en utökad och mer flexibel användning av hamnen och dess byggnader.
Sedan senaste detaljplanen fastslogs 1961, har hamnen och dess byggnader bara i princip fått användas till fiskeri- och industriverksamhet.

Vi kan nu med glädje meddela att framtidsplanerna för Glommens hamn har tagit ett stort kliv framåt i en riktning som i mycket följer det förslag som vi tillsammans med flera hundra Glommabor under åren arbetat fram genom alla de möten och sammankomster som vi haft och som gått under
namnet Glommens Framtid.

Magnus Månsson, helg- och sommarboende i Glommen sedan 25 år och delägare i Arkitekt och fastighetsbolaget, Semrén & Månsson är utsedd av Falkenbergs kommun, via ett ramavtal, att förverkliga en utveckling av Glommens hamn.
Ramavtalet är upprättat med Magnus Månsson Fastighets AB.
Se protokoll från Kommunstyrelsen möte 21-05-11
§ 140 Ramavtal avseende detaljplan för Glommens hamn,
KS 2021/168

Magnus har stora känslor för Glommens historia och Glommen som fiskesamhälle. En av de starkaste utgångspunkterna är att Glommen är och ska förbli ett fiskesamhälle med en aktiv och fungerade fiskeindustri i kombination med turist och besöksnäringen.

Kortfattat om framtidsplanerna som vi muntligen fått till oss.
Ytor och kajer avses att säkras upp för ett fortsatt användande av havsnäringen, fisket och fiskebåtarna.
Den stora förändringen innebär att byggnaderna som vi flesta fortfarande kallar ”Glommens fisk” kommer att ersättas med en långsmal hotell- och restaurangbyggnad som även ska innehålla butiker och andra lokaler av blandat slag. Byggnaden är tänkt att uppföras på samma plats och inte vara högre än dagens befintliga byggnad. Hotellet och restaurang kommer att drivas av Lars Abrahamsson som idag även driver Glommens fiskekrog och Flip flop i Olofsbo.
En annan glädjande framtidsplan är att de stora öppna gräsytorna från Minan (vändplatsen) och söderut, bevaras och sparas från bebyggelse.
Markytan där Trålbinderiet ligger avses att bebyggas med att antal hyreslägenheter (OBS! Ej bostadsrätter ) med förtur för Glommabor.
De äldre fiskebodarna längs fiskhamnsvägen ska bevaras och likaså Båtklubbens uppställningsområde.
Bland planerna finns även en bastu vid havskanten för både Glommabor och hotellgäster.

Länk till hemsida skapad av Magnus Månsson fastigheter AB för information om projektet. Glommenshamn.se

Samhällsföreningen ser positivt på att en person med starka känslor för Glommen och med intresse att på bästa sätt bevara Glommens själ, har fått uppdraget att driva projektet.

Samhällsföreningens förslag från 2015, för utformandet av hamnområdet.
Bilden visar förslaget som togs fram gemensamt på ett stormöte i bygdegården med Glommens invånare den 21 November 2015.
Förslaget lämnades sedan in personligen till FBG kommun den 26 nov. 2015 av Samhällsföreningens dåvarande ordförande, Göte Johansson.

Förlaget blev en kompromiss efter flera möten i Glommen under några års tid, där totalt ca 4-500 personer har närvarat vid olika tilfällen och där vi alla gemensamt hade många olika intressen och tyckanden.
Förslaget tog även hänsyn till de ideer och önskemål som framkommit från elever i Långaveka skolan.