Årsmötet 2020-04-05 Inställt !

Uppdatering 2020-03-19
Vi har idag beslutat att ställa in årsmötet p.g.a den rådande
situationen i Sverige. Mötet kommer att genomföras vid senare tillfälle och när situationen så tillåter.

Inom den närmaste veckan kommer det att ”dimpa” ner en kallelse i Era brevlådor ang. mötet. Möteskallelsen innehåller även betalnings instruktioner inför medlemskap i Samhällsföreningen kalenderåret 2020.
Vi hoppas att så många som möjligt uppskattar fördelarna med att vi har en Samhällsförening i Glommen och därför betalar in medlemsavgiften före den 30 April 2020.