Info ang. Stenbryggan på ”Norsan”

Här kommer en uppdatering om hur det just nu ser ut med vårt arbete att få till en reparation av den trasiga stenbryggan nedanför Fiskekrogen på ”Norsan” (även kallat Balders hage)

Information kring arbetet med stenbryggan vid Balders Hage.
Samhällsföreningen vill restaurera bryggan till ursprungligt skick och arbetar för att den ska bli klar så fort som möjligt. Arbetet innefattar att gjuta för att göra bryggan hel – ej förlänga, samt en löstagbar stege längst ut. Det första har varit att ta kontakt med markägarna och där fick vi OK för arbetet.
Vi har skickat in en ansökan till länsstyrelsen och vi väntar beslut från dem till midsommar – senast.
Kostnaden kommer att överstiga 100 000kr och vi i samhällsföreningen har avsatt 50 000kr (årsmötet 2021). Vi har i dagsläget bara fått in en offert men arbetet fortgår. Vet ni någon som vill lämna offert på arbetet är de välkomna att kontakta oss. Just nu söker vi sponsorer då vi saknar en hel del pengar.
Vi har varit i kontakt med bland annat kommunen och boverket för att ”få loss pengar” men där har vi misslyckats hittills.
Vi tar mer än gärna in tips för det fortsatta arbetet med bryggan både när det gäller arbetet och insamling av pengar!
//Styrelsen i Glommens Samhällsförening

Se tidigare inlägg här från April 2021 ang. Bryggan
Renovering av stenbryggan | Glommens Samhällsförening