Renovering av stenbryggan

Samhällsföreningen har tagit ett beslut att försöka få till en renovering av stenbryggan på ”Norsan” , alltså bryggan som ligger väster om Fiskekrogen i Glommen. Senaste renoveringen genomfördes 1949… så det är verkligen dags nu att göra något åt förfallet och skadorna som skett under alla de stormar som rasat de senaste årtionden.

Bryggan har under många år varit väldigt uppskattad av badare, krabbmetande barn, fiskare och turister. Att förlora bryggan som funnits under så många år skulle vara en förlust för hela Glommen.
Den har alltid funnits där och bör alltid fortsatt finnas där.

Vi har fått ett OK från både markägare och från Falkenbergs kommun.
Villkoret från kommunen är att den renoveras till ”ursprungligt skick” för att undvika tillståndsprövningar av alla de slag som annars kommer att krävas.

För att få till det hela så behöver vi nu få ihop en engagerad arbetsgrupp av personer som kan ta ansvar för renovering . Vi kommer att behöva förstärka genom att flytta stora stenar som rasat ner under åren, bygga gjutformar, gjuta, mm.. Det är alltså ett rätt så krävande arbete där kunskap, kontakter och sponsorer kommer att behövas. Samhällsföreningen har genom årsmötesbeslut bestämt att avsätta 50000 SEK för reparationen ur egen kassa. Alla slag av sponsring i form av kunskap, materiel, maskiner och rena pengar kommer att behövas och vara välkommet.

Vi önskar nu att intresserade för att delta och att ev. vara projektledare i arbetsgruppen kontaktar Magnus Runeson via telefon 070-5347693 eller via e-mail. bastemagnus@gmail.com

Vi efterlyser äldre bilder på hur bryggan såg ut förr i tiden för att vi ska kunna redovisa vår renovering av bryggan till ”ursprungligt skick”.
maila gärna bilder till glommen@glommen.se eller till bastemagnus@gmail.com