Vill du vara aktiv i Glommens utveckling?

Du som vill vara med och göra Glommen ännu trevligare, för dig har vi plats i Glommens Samhällsförenings styrelse. Vår hemsida och inlägg på sociala medier behöver tas omhand,
så det får du gärna göra om du är intresserad.  

Vi söker även aktiva medlemmar som kan hjälpa till vid våra olika event. 

Om du undrar över något är du välkommen att kontakta  
Kicki Carlén 
kicki@flexact.se 
mobilnr 070-712 71 04