Välbesökt möte för Glommen

Möte ang. Glommens framtid den 12 April 2014

Möte ang. Glommens framtid den 12 April 2014

Fullsatt av Glommabor i samlingslokalen under mötet Lördagen den 12 April, där diskussionerna om och runt Glommens framtid  gav många och väldigt intressanta idéer. Uppslutningen om ca: 90-95 personer gav en bekräftelse på att många av oss Glommabor vill vara med och påverka vår utveckling och framtid av Glommen.

Mötet inleddes med att de inbjudna talarna Per-Erik Wikström och Ingela Armbro, berättade den intressanta historien om hur de har lyckats få fart på och utveckla fiskesamhället Bua.

För att få fart på diskussionerna placerades Glommaborna i små grupper där man fick diskutera och skriva lappar om de framtida önskemål och idéer om hur de vill att Glommen ska utvecklas för att skapa en trivsam och trygg framtid.

Aldrig trodde vi i Samhällsföreningen att det fanns så många idéer. Helt otroligt ! Många som kanske kan genomföras med enkla medel och en del lite större som kommer att kräva en hel del arbete i framtiden.  Alla idéer och förslag kommer att sammanställas och senare att presenteras här på hemsidan.

Kvällen avslutades med pyttipanna med ägg samt diverse drycker under glada och trivsamma former.

Tack till alla som tog sig tid och ställde upp denna fantastiska Lördag eftermiddag och kväll ! 

DSCF2186