Utökad Busstrafik till o från Glommen i höst

Samhällsföreningen har under en längre tid uppvaktat Hallandstrafiken
med önskemål om förbättrad och utökad busstrafik mellan
Glommen och Falkenberg under höst/vinter och vår.
Vi har nu äntligen fått besked om att det är genomfört.

Hallandstrafiken har nu sedan den 11 September infört det man kallar ”Anropsstyrd trafik”
på linje 7 mellan Glommen och Falkenberg .
Det innebär att man genom att ringa till  tel. 0771-331030 kan förbeställa sin resa
för att åka sent på kvällen under på Fredag och Lördag.
Det som gäller är två senare kvälls tider från Glommen till Falkenberg
och tre senare kvälls tider från Falkenberg till Glommen.
Den vanliga bussturen går normalt INTE dessa sena tider, utan måste då förbeställas.
Enligt uppgift utförs då dessa förbeställda turer med Taxi och man åker för
normal busstrafik taxa.

Hallandtrafiken anger i sin nya tidtabell följande villkor .
Turen förbeställs på tel: 0771-331030 senast 60 min före avresa
samt före kl 22  (4 pers. minst 3 arb.dgr i förväg).
För resevillkor som 
periodkort, barnskydd m.m. läs mer på
www.hallandstrafiken.se och 
anropsstyrd linjetrafik.  

Länk till Hallandstrafiken ang. anropsstyrd linjetrafik.
https://www.hallandstrafiken.se/s?q=anropsstyrd+linjetrafik

Följande ”förbeställda/anropsstyrda” tider gäller
Från Glommen till Falkenberg
Fredag och Lördag – kl:  22:10 och  22:40

Från Falkenberg till Glommen
Fredag och Lördag –  kl. 22:46, 23:16 samt 23:46

Uppmaning till allla Glommabor !
Passa nu på att åka dessa sena kvällsturer så mycket som
möjligt så att Hallandstrafiken inser att vi i Glommen behöver få
möjligheten till fortsatt sena turer på linje 7.