Tyck till i vår undersökning

ENKÄT från Glommens Samhällsförening
Glommens Samhällsförening värnar om hela Glommen och alla som bor här. Vi har länge arbetat med flera olika frågor.
Nu vill vi veta vad just du tycker.

Länk till frågeenkäten