Till alla Glommabor

Till alla Glommabor

Glommens Samhällsförening är en ideell förening som har till uppgift att ta tillvara Glommabornas intresse, såväl gentemot kommunen som allmänna intressen.

Nu behöver vi nya personer till styrelsen under kommande mandatperiod.

Vi har ett spännandet år framför oss.  Arbetet med ”Glommens Framtid” startades redan i fjol och under 2015 är det dags att intensifiera det arbetet.

Glommen Framtid är ett projekt för att utveckla Glommen i sin helhet. Där ingår arbetet med detaljplan för Glommens hamn, plan för mer boende, rensning av våra stränder från tång, ny idrottshall, mer turism och mycket mer.

Välkommen att vara med i styrelsearbetet och jobba med utvecklingen av Glommens framtid.

 

Hör av er till valberedningen

Tore Holmefalk

0708 960 666

 

glommen@glommen.se