Tack till alla för en lyckad Julmarkad

Glommens Samhällsförening vill tacka alla inblandade samt alla besökare som härdade ut i den bistra västanvinden,
för det lyckade genomförandet av Julmarknaden 2017 och ett stort tack för att vi fick låna ”feskebodarna”.

Här kommer lite bilder från Julmarknaden