Tack till alla för en lyckad Julmarkad

Glommens Samhällsförening vill tacka alla inblandade samt alla besökare som härdade ut i den bistra västanvinden,
för det lyckade genomförandet av Julmarknaden 2017 och ett stort tack för att vi fick låna “feskebodarna”.

Här kommer lite bilder från Julmarknaden

  

Leave a Reply

  • (will not be published)

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>