Styrelsen för 2016

Under Årsmötesstämman den 20 Mars valdes följande styrelse.

Jan Barreflod – Ordförande
Niklas Lilja – Kassör
Ulla Holmefalk – Sekreterare

Övriga ledamöter
Magnus Lomar
Ingvar Nordberg
Mary Olsson
Anita Andersson
Jeanette Sande
Magnus Runeson

Revisorer
Per Hyll
Anneli Petterson

Valberedning inför 2017 års stämma
Tore Holmefalk
Leif Nordvall

 

Göte Johansson och Per Hyll har valt att lämna sin uppdrag
som ordförande resp. kassör i Glommens Samhällsförening
Vi tackar dem för deras tid och väl utförda uppdrag under de gångna åren.

Protokollet från årsstämman inväntar justering och påskrift
och kommer att presenteras när detta är genomfört.