Rösta fram årets Glommabo 2018.. Röstningen är avslutad

Röstningen är avslutad och vinnaren presenteras
Lördagen den 8 December kl: 15:00 under Julmarknaden.
OBSERVERA  !
Julmarknaden kommer på grund av det väntande
ruskvädret att arrangeras i Glommens Bygdegård.