Räddningstjänsten och Samhällsföreningen har nu startat upp Frivillig Insatsperson ”Fip” i Glommen.

eld

Räddningstjänsten Väst har tillsammans med Samhällsföreningen i Glommen att startat upp Frivillig insatsperson, för att öka tryggheten på orten. Detta innebär att du som boende i Glommen ska vara beredd på att det intitialt kan komma hjälp från allmänheten när du larmar 112.

De Frivilliga insatspersonerna 20 stycken, Fip, har nu fått en utbildning av räddningstjänsten för att känna sig bättre rustade att fungera i rollen som Fip när en olycka inträffar på orten. Utbildningen har bestått av fyra block som är uppdelade i en teoretisk och en praktisk del. Den praktiska delen innehåller brand, sjukvård och trafikolycka samt drunkning.

De frivilliga insatspersonerna får information via SMS då en olycka inträffar i deras närhet. Informationen innehåller en beskrivning om vad som har hänt och var det har inträffat. Personerna kan då välja att ta sig till olycksplatsen och fungerar som frivilliga insatspersoner, i väntan på att räddningstjänsten och/eller ambulansen anländer.

Att delta som Frivillig insatsperson är givetvis helt frivilligt och ska bara jämföras med vilken privatperson som helst som hjälper till vid en olycka. De har därför inga skyldigheter, inte heller några rättigheter men många möjligheter!

• Inga skyldigheter – att delta är helt frivilligt. Det finns inga förväntningar att göra något utöver vad man som privatperson ska/kan göra.

• Inga rättigheter – det finns inga rättigheter att göra något som inte en privatperson får göra, alltså inte bryta mot trafikregler, inte förstöra annans egendom med mera.
• Många möjligheter – dom ökar tryggheten och skyddet mot oönskade händelse där du bor. Dom har väldigt stora möjligheter att göra skillnad genom att hjälpa dina medmänniskor som befinner sig i en akut kris eller olycka.
Se även på: