Uppdatering – mailproblem är löst

Vi upptäckte den 7 Sept. att vi hade problem med våra mail adresser

glommen@glommen.se , faktura@glommen.se, samt medlem@glommen.se.

Sedan på morgonen den 16 Sept. är alla mailadresser åter fungerande

Om problemet uppstår igen kan Ni ta kontakt med Glommens Samhällsförening
genom att skicka ett mail till : bastemagnus@gmail.com