Postutdelningen i Glommen under förändring

Informationen är hämtad från Glommens vägförenings hemsida
https://www.glommensvag.se/

Postutdelningen i Glommen förändras från 2 april 2018

By Eva Wictor-Olofson • 19 januari, 2018

Vägföreningens styrelse har nyligen tagit del av informationen att postutdelningen inom Glommens Tätort kommer att förändras, redan från 2 april i år.
PostNord kommer att sända ut information om detta till alla postboxinnehavare och till hemadresserna för övriga som äger en fastighet i Glommen. Informationen väntas nå fram till berörda innan månadsskiftet januari / februari. PostNord kommer också att sätta upp information där vi idag har postfacken.

Förändringen ingår i en riksomfattande förändringsprocess, där alla postboxar för privatpersoner kommer att tas bort.
Förändringen är beslutad av PostNord. Det finns alltså ingen möjlighet till kommunalt eller lokalt inflytande över att postboxarna försvinner.

PostNord kommer att ombesörja uppsättning av stativ till brevlådor på i nuläget 39 platser i samhället. Så snart vi får tillgång till en digital karta kommer den att göras tillgänglig på denna sida.

Eftersom brevlådorna kommer att utgöra en påtaglig del i gatubilden – var och en av de 39 positionerna kommer att omfatta mellan 3 och 28 brevlådor – har Vägföreningens styrelse diskuterat möjligheten att förhandla fram ett erbjudande med lämplig leverantör om en enhetlig typ av brevlåda i två storlekar.
Huruvida detta kommer att vara möjligt kommer föreningen att återkomma till senare.

Tidningsutdelningen kommer att ske som tidigare – den sköts av Västsvensk Tidningsdistribution KB och berörs inte av denna förändring.

 

Tillägg.-  Boende i Glommen kommer med förändringen att få nytt post nummer :  31154 Glommen