Påsk- och Valborgsbrasa inställt

Inställda brasor – men fortsätt lämna ris!

By Eva Wictor-Olofson • 31 mars, 2020

Ansvaret för att anordna påskeld under säkra betingelser ligger på Vägföreningens styrelse. Ansvaret för brasan under Valborgsmässoafton är Glumstenskörens.

Både Vägföreningens styrelse och ledningen för Glumstenskören har därför beslutat att INTE  anordna påsk- och Valborgsbrasor i år. Däremot uppmanas föreningens medlemmar att fortsätta lämna ris och annat lämpligt material nere vid Glumstenen.

Vägföreningens styrelse ansvarar sedan för att återställa området runt Glumstenen genom att elda upp det som lämnats på platsen, förmodligen i början av maj.

Anledningen till detta är att det inte går att arrangera dessa evenemang på ett säkert sätt i enlighet med Folkhälsomyndighetens anvisningar.

Vi får se fram emot nästa år!

Styrelsen
Glommens Fiskeläges vägförening

Ovan info är hämtas från Glommens Fiskeläges vägförenings hemsida.
www.glommensvag.se