Samlingslokalen blir Glommens Bygdegård

 

Samlingslokalen blir Glommens Bygdegård

Nu byter vi namn på Samlingslokalen. Efter många års svårighet att hålla isär Glommens samhällsförening och Glommens samlingslokalsförening är det dags att skilja dem åt ordentligt. I förra veckan fattades därför på extrastämman ett beslut på att byta namn på samlingslokalen till Glommens Bygdegård.

Glommens samlingslokalsförening och Glommens samhällsförening är två helt olika föreningar som fokuserar på olika uppdrag. Medan Glommens samlingslokalsförening jobbar med just samlingslokalen, satsar Glommens samhällsförening på att projekt och arbeten som ska utveckla vårt samhälle och driva oss framåt.

Det här är självklart för många Glommabor, men trots det uppstår det ibland viss förvirring – som till exempel när det är dags att betala sin medlemsavgift. Det är inte alltid lätt att hålla isär de båda föreningarna och veta vilken avgift man har betalat. Det här har ställt till med besvär under många år och därför har styrelsen till Glommen samlingslokalsförening beslutat att byta namn på både föreningen och lokalen. Från och med nu går den i stället under namnet Glommens bygdegård. Detta namn harmoniserar dessutom med namn på liknande verksamheter runt om i Sverige.

Naturligtvis inser vi att just ”Samlingslokalen” sitter rotat hos många Glommabor och säkert kommer det fortsätta att vara så. Men när det är dags att skilja de två åt hoppas vi att det fortsättningsvis blir betydligt lättare.

 

Med vänliga hälsningar

Styrelsen för Glommens bygdegård