Motioner till Årsmötet ?

Vill Du vara med och påverka verksamheten i Glommens Samhällsförening år 2023!
Gör din röst hörd genom att skicka din motion till: medlem@glommen.se
eller lägg din motion i Samhällsföreningens brevlåda på Glumstensvägen 8 (Vid Bygdegården)

För att din motion ska tas upp till behandling behöver styrelsen få den senast den 25 februari.

En motion är ett sätt för våra betalande medlemmar att påverka verksamheten i
Glommens Samhällsförening och det är årsmötet som beslutar.
Därför är det även viktigt att du kommer till årsmötet i Bygdegården den 26 mars.

Välkommen med din motion!

Styrelsen för Glommens Samhällsförening