Långaveka förskola firar 10 (+1) år

Torsdagen den 19 maj bjuder personalen på Långaveka förskola in hela Glommen för
att fira sitt lite försenade 10 års jubileum.