Kallelse Årsmöte 19 Mars 2017

Söndagen den 19 Mars kl. 14:00 inbjuds alla medlemmar i
Glommens Samhällsförening till årsmöte i Glommens Bygdegård