Ingen Kräftfestival 2019

Av olika anledningar har Glommens IF tyvärr tagit beslutet att inte genomföra någon kräftfestival i Glommen under sommaren 2019