Idrottshall i Glommen föreslås få full storlek

Kultur- och fritidsnämnden drar tillbaka förslaget om att Glommens nya idrottshall bör byggas med minimimått för att möjligöra en större satsning på Falkenbergs kommande idrottshall. Anledningen som uppges är att behovet i centralorten ändrades med tillskottet av evenemangshallen Arena Vesterhavet, som byggts i privat regi. Kultur- och fritidsnämndens nuvarande ståndpunkt är att båda hallarna nu bör byggas med fullmått (42x33x9 meter) och dela lika på de budgeterade 52 miljoner kronorna.