Hjärtstartaren är flyttad och i drift

Vi har nu servat och flyttat den hjärtstartare som tidigare var placerad vid ingången mellan gamla posten och pizzerian. Den nya placeringen är rakt över gatan på Glumstensvägen 43. Hjärtstartaren är placerad i ett olåst och uppvärmt skåp, monterat på den garagebyggnad som finns på platsen.

I Glommens samhälle har vi två hjärtstartare som är tillgängliga 24 timmar om dygnet.