Halloween i Corona tider

Nu när det drar i hop sig till Halloween firande och ”Bus eller Godis”, så kanske det alla mest logiska och bästa beslutet är att helt avstå från ”bus eller godis” i år p.g.a. rådande Corona situation.
Om nu boende i Glommen trots allt väljer att genomföra ”bus eller godis” så vill vi uppmana föräldrar, barn och boende (besökta hem) att respektera och följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Efter önskemål från boende i Glommen vill vi därför delge följande ”regler”.

Bara ”Bus eller Godis” hos dem som har belysta pumpor med ljus utställda !

Inget ”bus eller godis” om man är det minsta förkyld eller krasslig!

Håll avstånd !

Tvätta händerna innan hanterande av godiset som lämnas ut till barnen !

Endast godis i papper eller förpackningar !
(Vanligt lösgodis utan papper är absolut olämpligt att lämna ut i år)