Torsdagen den 17/11 Kom det 25 personer och lyssnade på ett erbjudande om att delta i ett pilotprojekt från Godagrannen.se

Torsdagen den 17/11 Kom det 25 personer och lyssnade på ett erbjudande om att delta i ett pilotprojekt från Godagrannen.se

Vi hörde en entusiast och entreprenör, Bo Öhrwall prata om tjänsten som på ett enkelt sätt kan koppla ihop nätverk av goda grannar. Där man kan hjälpa varandra på många olika sätt. T.ex.

·       Hålla koll när du är på semester

o   Vid fuktlarm

o   Vid larm om att någon rör sig i ditt hus

o   Vid brandlarm

·       Personlig larm knapp för funktionsnedsatta

·       Rörelselarm på lokaler

·       Anmäla till Larmcentralen

Många intresserade frågor besvarades gällande denna typ av tjänst. Jämfört med traditionella larm. Det korta svaret blev att tjänsten går att använda med sitt befintliga larm men man kan även använda andra typer av SmartaHem prylar.

Tjänsten kommer att startas under Januari 2017. För alla i Glommen som deltar i Pilotprojektet kommer tjänsten att vara kostnadsfri.

Samhällsföreningen har även förhandlat fram några alternativ på Smarta prylar man kan använda för att aktivera grannarna. 

Samhällsföreningen kommer att ordna ett uppföljningsmöte någon gång i Januari för de er som inte var med den 17/11 och de som har fler frågor. Då kommer vi även att ha med några erbjudande på produkter som kan användas tillsammans med tjänsten.

Anmäl ditt intresse med postnummer på http://www.godagrannen.se