Glommens Samhällsförenings trygghetspaket. Informationsmöte (OBS nytt datum) 17 nov. i Glommens Bygdegård.

OBS, Mötet flyttat en dag fram till 17/11 pga dubbelbokning. OBS

Info.möte 17 november kl 18.00 i Glommens bygdegård.
Samhällsföreningen bjuder på macka och kaffe.

Det är flera av våra medlemmar som har tagit upp frågan om trygghet i Glommen. Vi går nu mot den mörkare tiden av året och vi ser inte våra grannar lika mycket som under den varmare och ljusare delen av året. Då kan det kännas skönt med lite extra trygghet.

Glommens Samhällsförening har varit i kontakt med flera olika aktörer som professionellt arbetar med sådant som gör att vi kan känna oss tryggare. Vi har tittat närmare på två aktörer som erbjuder tjänster inom detta område.

Frivillig insatsperson – Räddningstjänsten Väst

Räddningstjänsten Väst kommer att starta en tjänst med tillhörande utbildning där vi kan hjälpa varandra vid akuta situationer där det gäller att rädda liv. Räddningstjänsten Väst erbjuder utbildning för upp till 20 personer i Glommen med omnejd. Utbildningen består av tre delar; brand, sjukvård och trafikolycka samt drunkning. Dessa personer, som anmält sig, kommer att finnas med på en larmlista som innebär att de kommer att få ett sms i sin telefon då det går ut ett larm från SOS-alarm. Larmen gäller i första hand hjärtproblem, befarade drunkningstillbud och brand.
De utbildade personerna skall se det som att man har möjlighet att hjälpa till i akuta situationer.
Konceptet finns på flera orter i Sverige, men Glommen blir bland de första i Halland att få vara med i ett sådant projekt.

Grannsamverkan vid inbrott/hemlarm – GodaGrannen

GodaGrannen riktar in sig på en annan del av det som kan göra oss otrygga, såsom inbrott och andra larmsituationer. Denna tjänst kan kort beskrivas genom att vi väljer ut vilka av våra grannar eller närboende som vi skall samverka med. Tjänsten skickar ut ett SMS till alla på din vaktlista. Du väljer själv vad det är som skall utlösa larm till din vaktlista. Det kan vara

ett traditionellt väktarlarm vid inbrott,

ett larm från din fuktvakt,

en rörelsedetektor och/eller

ett brandlarm.

Vid ett larm skickar GodaGrannen SMS till alla på din vaktlista. De kan även kontakta SOS-alarm.

Glommen kommer att vara med i ett pilotprojekt för GodaGrannen och vi kommer då att kunna delta i detta utan kostnad.

Glommens Samhällsförening ordnar en informationsträff där Bo Öhrvall från GodaGrannen kommer att förklara närmare vad det innebär. Läs mer på www.godagrannen.se. Vid det här tillfället kommer vi även att ha intresseanmälningar för Räddningstjänsten Västs utbildning Frivillig insatsperson. Max 30 personer.