Glommens Samhällsförenings styrelse och detaljplanen

Styrelse och föreningsmedlemmar i GSF har alla sin egen åsikt gällande detaljerna i den föreslagna detaljplanen över hamnen.

Vi i styrelsen måste ändå utbringa ett äntligen!!

Vi har efter många års möten med boende i Glommen, politiker och tjänstemän till slut fått ett förslag på ny detaljplan för hamnen. Många gånger tidigare har vi känt att nu är det nära men blivit besvikna gång efter annan.

Samhällsföreningens hållning är som den bör vara att vi är positiva till att det ligger ett förslag på en detaljplan för Glommens hamn. Dessutom ett detaljplaneförslag som i väldigt många stycken stämmer överens med det som vi lämnade in som förslag. Det lämnades in till kommunen enligt datumstämpeln 2015-11-26 av dåvarande ordförande Göte Johansson. Det förslaget var resultatet av alla möten kring Glommens framtid och något som mötesdeltagarna kunde tänka sig som en gemensam kompromiss. Det förslaget har varit ledstjärnan vid otaliga kontakter med kommunen under dessa år.

Det finns många detaljer i den föreslagna planen som vi alla som individer har synpunkter på. Det finns också flera punkter som vi i Samhällsföreningens styrelse anser måste justeras för att uppnå de övergripande målen som också beskrivs i planen. Att alla individer ska få med sina idealönskningar i detaljplanen är en orimlighet. Vi måste alla kompromissa och det är bättre att få en detaljplan som är en god kompromiss än att begränsa utvecklingen i en detaljplan från 60-talet.

Gällande vem som skall utföra denna omfattande utveckling, har vi aldrig i något stormöte noterat att någon har haft synpunkter på.

Gällande det nu presenterade förslaget anser vi

  • Att det är mycket positivt att det äntligen kommer ett nytt detaljplaneförslag.
  • Att det till stora delar liknar det förslag som Samhällsföreningen har dokumenterat som Glommeninnevånarnas förslag till kompromiss. 
  • Att det finns fördelar med en utförare som är lokalt förankrad som vi alla kan prata med.
  • Kommunen har varit tydlig med att de inte avser att själva exploatera hamnområdet.
  • Vi bedömer att det är en förutsättning att det finns en engagerad exploatör redan från början.

Vi försöker och tycker att det är viktigt att hålla en kontinuerlig dialog med så många intressegrupper som vi mäktar med. Vi försöker ta in och göra tillgänglig så mycket fakta vi kan för att undvika spekulation.

Samrådsmötet med kommunen på tisdag 22/6 kl17.00

Vi fångade upp ett behov på ett informationsmöte som vi arrangerade i fredags. Att flera tycker att det är svårt och bökigt att sitta hemma själv framför sin dator på tisdag på det digitala samrådsmötet med kommunen. Vi har därför hyrt Bygdegården och erbjuder i mån av plats (Pandemibestämmelser) att ha en gemensam uppkoppling för att lyssna och ha möjlighet att ställa frågor.

Vi kommer att vara i bygdegården tisdag 22 juni från kl. 16.00. Om det blir för många närvarande kommer vi prioritera de som bor eller har verksamheter inom planområdet.  

Vid frågor ring Nicklas Lilja   
Tel 0702-432001

Länk till inlägget ”Detaljplanen officiell”
och med fler länkar till handlingar hos FBG kommun samt länk till
den hemsida som nu lagts upp av den tilltänkta exploatör som utsetts av Falkenbergs kommun.