Föreningsmässa den 30 September

Föreningsmässa i Glommens Bygdegård
Glommens Bygdegårdsförening skall anordna en ”Föreningsmässa”
den 30 september Kl 13 00-16 00 i Glommens Bygdegård.
Tanken med denna mässa är att Glommens föreningar får presentera sig för nya och gamla.
Vid mässan kommer föreningarna att bjuda på tilltugg och dryck.
Ni är hjärtligt välkomna till detta unika tillfälle att träffa Glommens föreningsliv.
För ytterligare information: Kontakta Göte Johansson,
ordförande i Glommens Bygdegårdsförening på telefon 070-727 25 28
eller via e-post bygdegarden@glommen.se