Fördjupad Översiktsplan som berör Glommen

Falkenbergs Kommun har arbetat fram en fördjupad översiktsplan för norra och södra kusten
som då bla. berör Glommen och dess närområde.

Kommunen har tagit fram ett förslag till fördjupad översiktsplan (FÖP) för norra och södra kusten i Falkenbergs kommun.
Detta är ute på utställning nr 3 under perioden 25 oktober – 27 december 2017.
Förslaget är en omarbetad version av det andra förslaget som var ute på utställning under våren 2017.
Huvudsyftet med den fördjupade översiktsplanen är att kunna utveckla kusten samtidigt som dess kvaliteter bibehålls.
Planen beskriver hur den framtida utvecklingen av mark-användningen i området kan komma att se ut.
Utvecklingen ska ske i ett perspektiv på 15-20 år och främst i Morup, Glommen och Ugglarp-Långasand.

Klicka på Kommun.falkenberg.se nedan.och kolla översiktsplanen som PDF.