Fira in Våren i Glommen

På Valborgsmässoafton firas våren in på Glommudden med brasa, tal och
sång av Glumstenskören. Start kl: 18:30