Doft av rutten tång över Glommen….

Göte i Tången_Glommen 2014_HN_Håkan Johansson

Här vill ingen bada. Stanken skrämmer bort turisterna. Bild: Håkan Johansson Foto: Håkan Johansson

Rutten tång jagar bort badgästerna

Det stinker i Glommen. Tången ligger och ruttnar i vattenbrynet och samhällsföreningen vill nu att kommunen tar på sig att rensa upp på den privatägda delen av stranden.

Publicerad i HN 22 juli 2014

Sanden syns inte längre under lager av tång som under flera år har spolats upp på stranden. Det kommer en vindpust från havet och det sticker till lite i näsan.
Svärmar av flugor flyger in mot byn och mot restaurangens uteservering.
– Det är en sanitär olägenhet, säger Göte Johansson, ordförande i Glommens samhällsförening.
Han visar upp vad han menar har blivit ett stort problem för boende i närheten och ett hot mot turismsatsningen på orten.
– Det är synd. Glommen är det finaste vi har i Falkenberg, säger Göte Johansson.

Stranden i Glommen sträcker sig utmed kustremsan, från hamnen och norrut. Längst i norr ligger en kommunal badplats där kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för underhållet.
Här resas tången bort regelbundet. Stranden längre söderut är däremot privatägd och underhållet är eftersatt.

Samhällsföreningen har varit i kontakt med kommunens miljöförvaltning eftersom man menar att det borde vara en kommunal angelägenhet att få bort stanken trots att marken ägs av en privatperson.

Men tång som sköljs upp på stränder är en del av naturens gång och inget som man alltid måste gör något åt, enligt Per Ola Svensson, tillförordnad chef för miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i Falkenbergs kommun.
– Det ska mycket till innan vi förelägger en markägare att ta bort tång. Ska man hitta stöd till det i miljöbalken krävs att det föreligger fara för människors hälsa, säger han.
– Sedan ska det vara praktiskt möjligt och ekonomiskt rimligt att genomföra också.

Markägaren själv, Per-Olof Carlsson, har inget ansvar som tvingar honom att hålla stranden fri från tång. Han skulle gärna se att hans igenvuxna strand rustades upp till en fin badplats men har igen möjlighet att ombesörja en sådan åtgärd på egen hand.

Han uppskattar att kostnaden för att plocka upp all tång skulle landa på mellan 30 000 och 50 000 kronor.
– Det är en kostnad som kommunen får ta i så fall. Det kan inte jag göra. Det ska ju underhållas också för det blåser ju in ny tång hela tiden, säger Per-Olof Carlsson.

Samhällsföreningen i Glommen vill hur som helst på något sätt få till en snabb lösning på problemet som man menar drabbar både Glommaborna och badgästerna.
– Eftersom fiskenäringen är på nedgång ska vi satsa mer på turismen och så har vi en sådan här dypöl här som luktar pyton. Här vill ju ingen bada, säger Göte Johansson.

Han överväger nu att ta upp frågan med kommunstyrelsens ordförande.
– Jag funderar på om jag skulle bjuda hit Mari-Louise Wernersson och fråga om hon kanske vill ta sig ett dopp, skojar Göte Johansson.

Madelene Sandin/Hallands Nyheter